Konserwacja boisk

Usługa konserwacji boiska obejmuje:

  1. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni z zanieczyszczeń stałych.
  2. Szczotkowanie "twarde", które powoduje podniesienie włókien.
  3. Spulchnienie/rozluźnienie górnej warstwy wypełnienia.
  4. Mechaniczne wybranie wierzchniej warstwy wypełnienia, przesianie, oczyszczenie i ponowne wczesanie czystego materiału wypełniającego (granulatu gumowego lub piasku kwarcowego).
  5. Wyrównanie poziomu wypełnienia z ewentualnym uzupełnieniem, głównie w miejscach zwiększonej eksploatacji.
  6. Końcowe szczotkowanie "miękkie", które powoduje wyrównanie nawierzchni.
  7. Usuwanie glonów, mchów, chwastów.
  8. Odświeżanie łączeń trawy i ewentualne naprawy.

W/w procesy poprawiają jakość gry, toczenie się piłki, odbicia piłki, amortyzacji. Zaniechanie typowych prac konserwacyjnych prowadzi do pogorszenia funkcjonalności nawierzchni, spadają właściwości gry, co ma wpływ na eksploatację boiska i komfort gry. Ponad to pomijanie procesu konserwacji i regeneracji może spowodować skrócenie żywotności boiska nawet o połowę.

Kontakt

Biuro

Joanna
  +48 695 538 553
  biuro@evergrass.pl

 

Sprzedaż

Robert
  +48 693 512 350

Jakub
  +48 505 502 111